Které údaje se v citaci cizojazyčných informačních zdrojů překládají a které ne? V jakém formátu je psát?

Všechny prvky citace se píší tak, jak jsou uvedeny v citované jednotce – tudíž nepřekládáme název, edici apod., příjmení autorek nepřechylujeme; údaje, které v citaci překládáme, jsou tzv. údaje o fyzickém popisu citované jednotky, tj. vymezení stran, např. 456 s.; s. 87-90 (Zkratka p./pp. – page/pages se používá pouze tehdy, píšete-li anglický text). Česky se také píše „Dostupné z:“, spojka „a“ mezi předposledním a posledním autorem a případně další doplňující informace o dokumentu.