Musím citovat sám sebe? Jestli ano, jak?

Pokud citujete sami sebe, jedná se o tzv. autocitace a jedná se o citaci jako každou jinou. Tato problematika se ale spíše řeší u vědeckých pracovníků, nicméně platí následující pravidla:

  • Citujete sami sebe vždy, když čerpáte z vlastních starších prací (např. když přebíráte výsledky z vašeho výzkumu, který jste již někde publikovali)
  • V Seznamu použité literatury bývají tyto autocitace zpravidla uváděny jako první (u Harvardu a Pozn. pod čarou)

Kdy se necitujete

  • Pokud jste dané výsledky ještě nikde nepublikovali (např. výsledky průzkumu jste neprezentovali ani v seminární práci ani v rámci příspěvku na konferenci)
  • Když překládáte a využíváte v práci cizojazyčný text (článek, knihu, web), Vaše jméno nefiguruje na pozici překladatele, je ale vhodné napsat pozn. např. překlad vlastní; překlad autora etc.