Můžu si vypůjčit diplomovou práci?

Bakalářské, diplomové a disertační práce nelze z knihovny vypůjčit. Od roku 2006 jsou práce dostupné v elektronické podobě, starší práce jsou uloženy v archivu.

Závěrečné kvalifikační práce v papírové podobě v současné době uchovává pouze knihovna na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci (práce obhájené na FM JH).

Další odkazy