Přehled zdrojů pro statistiku

Česká národní banka – statistika
Měnová a finanční statistika, platební bilance, statistika finančních účtů a vládní finanční statistika včetně komentovaných publikací (např. Měnová statistika, Zprávy o platební bilanci a Komentář k čtvrtletním finančním účtům).
Český statistický úřad
Všeobecné informace o úřadu, nejnovější ekonomické údaje, makroekonomické údaje, analýzy ČSÚ ČR v číslech, Intrastat – statistický systém, který slouží k zjišťování údajů o pohybu zboží uvnitř Evropské unie, Regist ekonomických subjektů, statistické úřady v cizině.
CIA – The World Factbook
Volně dostupný informační zdroj CIA – The World Factbook přináší zajímavé základní statistické informace o jednotlivých státech světa.
Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD)
Statistické údaje ze 3 partnerských zemí (Česko, Sasko, Polsko) za základní administrativní i neadministrativní územní celky včetně euroregionů a rovněž profily jednotlivých partnerských zemí.
Energetický regulační úřad
Měsíční a roční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR, plynárenství v České republice (charakteristické plynárenské údaje, průměrné teploty v ČR, spotřeba zemního plynu a dovoz zemního plynu do ČR apod.), přehledy cen tepelné energie, které vedle uplatňovaných cen tepelné energie na jednotlivých úrovních předání obsahují mj. údaje o instalovaném výkonu, druhu paliva, množství dodané tepelné energie v příslušné cenové lokalitě.
Eurostat
Webové sídlo statistického úřadu Evropské unie.
Pro získání dat, která vyžadují potvrzení o VŠE jako o „research entity“ (naše ID pro tyto žádosti: 2013/072/CZ) prosím kontaktujte oddělení vědy a výzkumu; „person in charge of coordinating research proposal“ je vedoucí OVV
Evropská hospodářská komise OSN – odkazy na oficiální statitistické organizace
Přehled národních statistických úřadů, mezivládních i nevládních organizací a agentur.
Informační systém o průměrném výdělku
Systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice.
Mezinárodní statistický institut
Webové sídlo Mezinárodního statistického institutu.
Mezinárodní organizace práce – statiky a databáze
Volně přístupné statistiky a průzkumy produkované Mezinárodní organizací práce.
Ministerstvo financí – daňová statistika
Odkazy na statistické údaje z oblasti daní v České republice.
Ministerstvo financí – finanční statistika
Vládní finanční statistika, statistika ústřední vlády a státní dluh.
Ministerstvo práce a sociálních věcí – Statistiky
Statistické údaje o nezaměstnanosti, absolventech škol a mladistvích, rekvalifikacích, nabídce a poptávce na trhu práce, uchazečích z EU a EHP, zaměstnávání cizinců, výdělcích nebo výdajích na státní politiku zaměstnanosti.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – statistika školství
Statistické údaje z oblasti vzdělávání a školství v České republice.
NationMaster
Statistický portál s možností grafiky.
Přehled zahraničního obchodu ČR
Statistiky zahraničního obchodu ČR.
Spojené národy – informace o národních statistických systémech
Přehled národních statistických úřadů zemí celého světa a profily jednotlivých statistických systémů daných zemí světa, které zahrnují stručnou historii statistického systému, jeho legislativní rámec atd.
Světová banka – data
Volně přístupná statistická data produkovaná Světovou bankou.
UNdata
Statistický portál OSN.
UN Comtrade Database

Databáze statistik mezinárodního obchodu Organizace spojených národů. Více než 170 zemí/oblastí poskytuje statistické divizi OSN (UNSD) své roční statistické údaje o mezinárodním obchodu podrobně podle kategorií komodit/služeb a partnerských zemí. Všechna data jsou dostupná přes API.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – zdravotnická statistika
Volně dostupné statistické údaje z oblasti zdravotnictví v ČR.