2AJ323 - Příprava na CPE I (C2)

úroveň: začátečníci  |  zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Objective proficiency
    Capel, Annette. Sharp, Wendy. University of Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 ISBN: 978-1-107-64637-7