2NJ301 - Obchodní němčina I

úroveň: pokročilí  |  zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Obchodujeme německy
    Höppnerová, Věra. Matěnová, Jarmila. Gelnarová, Zuzana. Praha: Ekopress, 2013 ISBN: 978-80-86929-96-5 (brož.)
  • Obchodujeme německy
    Höppnerová, Věra. Matěnová, Jarmila. Gelnarová, Zuzana. Praha: Ekopress, 2004 ISBN: 80-86119-86-6 (brož.)
  • Wirtschaftskommunikation Deutsch
    Eismann, Volker. Goethe Institut (Mnichov). Berlin: Langenscheidt, 2000 ISBN: 3-468-90471-1 (brož.)

Doporučená literatura