1BP438 - Stochastické modelování ve financích

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura