1DP324 - Podnikové praktikum

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura