1FU201 - Účetnictví I.

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje

Multimédia a slovníky