1VF224 - Daně a sociální zabezpečení

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura