2PR101 - Právo

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky