2PR101 - Právo

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje

Multimédia a slovníky