2ZP102 - Udržitelný rozvoj a životní prostředí

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Multimédia a slovníky