2ZP102 - Udržitelný rozvoj a životní prostředí

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Multimédia a slovníky