33F101 - Marketing a podniková politika

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje

Multimédia a slovníky