3MA101 - Management

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura