3MA101 - Management

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje