3MA103 - Principy managementu

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje