3MA103 - Principy managementu

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura