3MA112 - Provozní management

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje