3MA112 - Provozní management

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura