3MA114 - Management pro informatiky a statistiky

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura