3MA114 - Management pro informatiky a statistiky

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje