3MG217 - Marketing 1

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje

Multimédia a slovníky