3MG217 - Marketing 1

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura

Multimédia a slovníky