3PO101 - Základy podnikání

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura