4EK112 - Matematické základy informatiky

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura