4EK201 - Matematické modelování

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura