4EK201 - Matematické modelování

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje