4ES402 - Metody statistického srovnávání

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje