4IT513 - Diplomový seminář KI

zobrazit sylabus předmětu...

Knihovna doporučuje