4IZ110 - Informační a komunikační technologie

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje