4IZ110 - Informační a komunikační technologie

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura