4IZ152 - Prezentační techniky a dovednosti

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje