4IZ152 - Prezentační techniky a dovednosti

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura