4MM101 - Matematika pro ekonomy

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura