4MM101 - Matematika pro ekonomy

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje