4MM103 - Matematika pro informatiky a statistiky

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje