4MM103 - Matematika pro informatiky a statistiky

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura