4SA101 - Informatika

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura