55F100 - Matematika pro ekonomy I

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje