55F100 - Matematika pro ekonomy I

zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

Doporučená literatura