55F112 - Psaní a obhajoba odborné práce

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje