5EN101 - Ekonomie I

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

 • Ekonomie
  Holman, Robert. Praha: C.H. Beck, 2011 ISBN: 978-80-7400-006-5 (váz.)
 • Ekonomie
  Holman, Robert. Praha: C.H. Beck, 2005 ISBN: 80-7179-891-6 (váz.)
 • Zásady ekonomie
  Mankiw, N. Gregory. Sojka, Milan. Čihák, Martin. Bičáková, Alena. Praha: Grada, 1999 ISBN: 80-7169-891-1 (váz.)
 • Ekonomie
  Frank, Robert H.. Fialová, Helena. Bernanke, Ben. Praha: Grada, 2002 ISBN: 80-247-0471-4 (váz.)
 • Makroekonomie dnes
  Schiller, Bradley R. (Bradley Robert). Jungmann, Vilém. Nevrlá, Eva. Brno: Computer Press, 2004 ISBN: 80-251-0169-X (váz.)
 • Mikroekonomie dnes
  Schiller, Bradley R. (Bradley Robert). Jungmann, Vilém. Brno: Computer Press, 2004 ISBN: 80-251-0109-6 (váz.)
 • Mikroekonomie : základní kurz
  Macáková, Libuše. Slaný: Melandrium, 2010 ISBN: 798992139
 • Mikroekonomie : (základní kurs)
  Macáková, Libuše. Slaný: Melandrium, 2000 ISBN: 50342138
 • Zásady ekonomie: od lidského jednání k harmonii trhů
  Rothbard, Murray Newton. Šíma, Josef. Praha: Liberální institut, 2005 ISBN: 80-86389-27-8 (váz.)

Knihovna doporučuje