5EN103 - Základy makroekonomie

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

 • Ekonomie
  Holman, Robert. Praha: C.H. Beck, 2011 ISBN: 757678027
 • Zásady ekonomie
  Mankiw, N. Gregory. Sojka, Milan. Čihák, Martin. Bičáková, Alena. Praha: Grada, 1999 ISBN: 43808018
 • Ekonomie
  Frank, Robert H.. Fialová, Helena. Bernanke, Ben. Praha: Grada, 2002 ISBN: 53267511
 • Makroekonomie dnes
  Schiller, Bradley R.. Jungmann, Vilém. Nevrlá, Eva. Brno: Computer Press, 2004 ISBN: 80-251-0169-X
 • Zásady ekonomie: od lidského jednání k harmonii trhů
  Rothbard, Murray Newton. Šíma, Josef. Praha: Liberální institut, 2005 ISBN: 85141532

Knihovna doporučuje

 • Ekonomie
  Holman, Robert. Praha: C.H. Beck, 2005 ISBN: 80-7179-891-6