Knihovna

Nabídková povinnost

Centrum informačních a knihovnických služeb nabízí zájemcům zdarma vyřazované publikace a periodika z fondu knihovny. Přednostně jsou vyřizovány požadavky Národní knihovny, jiných knihoven a informačních institucí. Nabídky jsou časově limitované.

Nabídka knih

V současné době není k dispozici žádná aktuální nabídka.

Nabídka periodik

V současné době není k dispozici žádná aktuální nabídka.