Hledání nejcitovanějších článků v kategorii Business (Web of Science)

V citačních databázích obvykle hledáme podle klíčových slov. V dnešním příkladu si ukážeme, jak nalézt články zařazené do kategorie Business, seřadit si je od nejcitovanějších, a nalézt v nich ty, které v názvu obsahují slovo review (protože: systematic literature review atd.).