Jak najít časopis pro publikování v databázi Scopus?

Databázi Scopus můžete používat nejen na vyhledávání relevantní literatury ke svému výzkumu nebo sledování citačních vazeb článků či konkrétních autorů, ale také pro vyhledávání časopisů pro publikování vlastních prací.

Zde jsou tři jednoduché videotipy, jak na to:

1. PODLE OBORU A METRIK ČASOPISU: v horním menu zvolíme „Sources“ a pod „Subject area“ vybereme obor/y, do nichž bychom připravovaný článek zařadili. Výsledky omezíme v levém menu podle „Source type“ pouze na „Journals“ a dále je můžeme srovnávat podle různých ukazatelů a metrik, jako jsou CiteScore, SJR, SNIP atd.

 

2. PODLE TÉMATU: v záložce „Documents“ vložíme do pole „Search documents“ (nejlépe v uvozovkách) klíčová slova, kterými můžeme popsat tematické vymezení připravovaného článku. Následně v levém menu pod „Source title“ můžeme zjistit, v jakých zdrojích byly publikovány články na zadané téma:

 

3. JOURNAL FINDER (https://journalfinder.elsevier.com/): vyplníme všechna povinná pole (název článku, abstrakt, klíčová slova) a na základě sémantické a pojmové shody nám nástroj navrhne časopisy vydávané vydavatelstvím Elsevier: