1. Knihovna Ústavu pro zvelebování živností Obchodní a živnostenské komory

Exlibris z knihy

Stenografický protokol o jednáních ankety ku zjištění příčin úpadku našeho průmyslu a prostředků odpomocných. V Praze: nákladem Obchodní a živnostenské komory, 1898. xxxv, 246 stran.

Knihovna VŠE, signatura E2154a.

Kniha v katalogu Knihovny VŠE.

Autor exlibris: Emil Orlik (1870–1932)

1. Knihovna Ústavu pro zvelebování živností Obchodní a živnostenské komory