2. Obchodní a živnostenská komora v Praze

Exlibris z knihy

PRAŽÁK, Jiří, ed. Zákony z oboru ústavy obecní a zemské. V Praze: Nákladem Jednoty právnické, 1895.

Knihovna VŠE, signatura F43726.

Kniha v katalogu Knihovny VŠE.

Autor exlibris neznámý.

Obchodní a živnostenská komora v Praze / Handels- und Gewerbekammer in Prag – více o ní se dozvíte v knize:

Obchodní a živnostenská komora v Praze: 1850-1900-1925: vydáno k 75. výročí Komory dne 18. listopadu 1925. Praha: Obchodní a živnostenská komora, 1925. Knihovna VŠE, signatura ZF419. Kniha v katalogu Knihovny VŠE. Tato kniha je dostupná online v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR. Také existuje text v němčině na tomto odkaze.

2. Obchodní a živnostenská komora v Praze