Nová norma ČSN ISO 690:2022 citování a studentské práce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že od 1. 12. 2022 nabyla účinnosti nová verze normy ISO 690: Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (plný text normy je dohledatelný v databázi ASPI). V současné době se tato norma využívá k tvorbě bibliografických citací v závěrečných pracích na pěti fakultách (FFÚ, FMV, FPH, FIS a FM) Vysoké školy ekonomické v Praze.   

Nová verze normy ve srovnání s předchozím vydáním z roku 2011 přináší podstatné změny týkající se povinných údajů, struktury citace a formální úpravy.  Pro snadnější přehled a orientaci v citačním univerzu pro Vás knihovna připravila nový interaktivní průvodce ukázkami citací, který obsahuje všechny nejčastější zdroje akademické práce.

Citační manažery (př. Zotero a Mendeley) na změnu prozatím zareagovat nestihly, a proto není podpora studentů v tento moment dostačující.
Na základě výše uvedených důvodů doporučujeme do doby, než citační manažery budou obsahovat citační styl dle nové normy, ještě akceptovat seminární a závěrečné práce, které citují podle předchozí normy z roku 2011.   

S přátelským pozdravem  

Tým CIKS, Informační podpora studia a výzkumu (iservis@vse.cz)