Jak citovat legislativní dokumenty

Na Vysoké škole ekonomické jsou známy tyto možnosti jak citovat legislativní dokumenty. Kterou možnost máte zvolit konzultujte se školitelem práce.

ČSN ISO 690

Nemá citace pro legislativu jako,  tradičně se tak legislativa cituje, jako jiný typ dokumentů např. „článek v časopisu“ nebo „webová stránka“ apod.

Legislativní pravidla vlády

Řeší Hlava VI Druhy a používání citací v právních předpisech s. 42-52

APA 7ed

Řeší především precedentní právo. Lze použít pro citaci zákonů a judikáty.

Citace legislativních zdrojů podle časopisu „Právník“

Jedná se o citace pod čarou, záznam dokumentů je pak kombinaci upravených stylů Legislativních pravidel vlády a ČSN ISO 690.