Citace legislativních dokumentů dle APA 7ed.

V textu

Je zajímavé, že podle odstavce 6 paragrafu 2  Autorského zákona za dílo není považován námět díla sám o sobě (2000).

V Referencích

Dle APA 7ed.

Plný název zákona, Název zdroje  § část (rok). URL

Interpretace na kontinentální právo

Zákon 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů [autorský zákon], Sb. ČR § Částka 36 (2000, 1.12.). https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49278/1/2