ProQuest Ebook Central

Průběžně aktualizovaná kolekce více než 12 000 odborných elektronických monografií od předních světových vydavatelů, která je tematicky zaměřena na oblast účetnictví, etiky podnikání, kapitálových trhů a investic, podnikové kultury a financí, národohospodářské politiky, podnikání, lidských zdrojů, mezinárodního obchodu, marketingu a realit.