Jak mám citovat e-mail – konkrétní elektronickou zprávu?

Všímáte si stejných údajů jako u jiných elektronických zdrojů, tzn.:

  • Kdo je autorem zprávy (mailu)? , popř.kdo mail poslal?
  • Jak se mail jmenuje? – Vyplněný předmět zprávy
  • Je-li zpráva poslána v rámci nějaké konference? Pokud ano, za názvové údaje píšeme In: Název konference
  • Typ nosiče: [online], popř. lze použít i [elektronická zpráva]
  • Kdy přesně byl mail doručen?  – Datum i přesný čas
  • Vyplňujeme Message-ID: – získává se zpravidla ze zdrojového kódu zprávy (pozor, neplést se zdrojovým kódem stránky)
  • Dostupnost: adresa url elektronické zprávy – pokud se jedná o mail posílaný v rámci e-konference, která má veřejně dostupný archiv, píše se url adresa dané zprávy, pokud citujete osobní mail, stačí uvést Dostupné z: Internet (tuto dostupnost lze použít výjimečně zde)

Např.: ELEARNINGEUROPA.INFO. Newsletter [online]. 1 března 2012; 11:34 [cit. 2012-03-01]. Message-ID: 20120301103457.B0AC518885C@llwf032.servidoresdns.net. Dostupné z: Internet.