Jak postupovat, když autorem je více osob?

Norma ČSN ISO 690 doporučuje vypsat všechny autory/tvůrce citovaného dokumentu. Je vhodné uvádět i celé křestní jméno. Avšak pokud je tvůrců více, je možné postupovat následovně:

  • citovaný dokument má dva až pět tvůrců – píšeme všechny, např. NOVÁK, J. a PAVLÍK, R.; NOVÁK, Jan, Richard PAVLÍK, Anna MAŠKOVÁ a Matěj DVOŘÁK
  • počet autorů je šest a více – je možné napsat autora uvedeného jako prvního (nebo nějakým způsobem zvýrazněného) a poté se využije zkratka „et. al.“, „aj.“ popř. „a kol.“ (je-li ve zdroji uvedeno „a kolektiv“)
  • dokument má více autorů, ale žádný není nějakým způsobem dominantní, lze citaci začít názvem dokumentu (nejčastěji u encyklopedií)
  • pozor: autorem může být i korporace
  • nastane-li  však opačná skutečnost – zdroj nemá žádného tvůrce – citace začíná názvem díla či zkratkou „Anon“ (u Harvardské metody odkazování).

V případě, že citujete dle citačního stylu APA 7.ed, pravidla pro citování v případě více autorů naleznete zde.