Jak se registrovat v knihovně

Každý uživatel knihovny při registraci vyplní a podepíše přihlášku a prohlášení uživatele a prokáže svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu). Registraci je možné vyplnit i online.

Studenti, učitelé a zaměstnanci VŠE se prokazují identifikační kartou, která je registrována pro knihovní služby. Platnost registrace je třeba obnovit každý akademický rok.

V případě přerušeného nebo ukončeného studia na VŠE je k přístupu do knihoven a využívání knihovnických služeb nutná registrace externího uživatele.

Knihovna VŠE – CIKS je veřejnou knihovnou a jejími uživateli se mohou stát studenti jiných vysokých škol a odborná veřejnost, a také cizinci, kteří studují nebo pracují v ČR a jsou zde přihlášeni k pobytu. K přihlášení je nutný platný doklad totožnosti – pas, osobní průkaz (EU), bydliště v ČR, povolení k pobytu. Cizincům, kteří jsou v ČR pouze krátkodobě a nejsou trvale hlášeni, poskytujeme pouze možnost jednorázového jednodenního vstupu do studovny.

Další odkazy: