Kde se v textu píše odkaz na použitý zdroj?

Každou převzatou myšlenku je třeba ocitovat. Kam napsat odkaz v textu do jisté míry ovlivňuje vybraný styl citování.

Citační styl APA 7 definuje odkazování v textu pomocí způsobu author-date, kdy do citační závorky v textu uvádíte příjmení autora a rok vydání daného zdroje. Více o citacích v textu dle APA 7 naleznete zde.

V případě citačního stylu ČSN ISO 690 lze rozlišit 3 způsoby odkazování v textu a to:

  1. Harvardský styl (author-date)
  2. Číselné odkazy
  3. Poznámky pod čarou

Odkazování pomocí harvardského způsobu v rámci ČSN ISO 690 může vypadat například takto:

Přímá citace

„… jsou značně rozdílné“ (Dvořák 2015, s. 16).
Dvořák (2015, s. 16) uvádí „…“.
Podle Dvořáka (2015, s. 16) je „…“.

Parafráze

Podle Dvořáka (2015, s. 16) lze … dělit na …
Jak uvádí Dvořák (2015, s. 16) …
Touto částí problematiky se také zabývají Dvořák (2014, s. 97) a Činčera (2014).
Z dotazníkových šetření vyplynulo …. (Dvořák 2014, s. 47-58).
Stejné výsledky výzkumů zmiňují i ostatní autoři (Dvořák 2014; Činčera 2014; Šiška 2015).

Parafráze oddělená odstavcem

Z dalších dotazníkových šetření vyplynulo …. . (Dvořák 2014, s. 47-58)