Kde se v textu píše odkaz na použitý zdroj?

Každou převzatou myšlenku je třeba ocitovat. Kam napsat odkaz v textu do jisté míry ovlivňuje vybraný styl citování. Nejčastější způsoby u Harvardského způsobu odkazování:

Přímá citace

… jsou značně rozdílné.“ (Dvořák 2015, s. 16)
Dvořák (2015, s. 16) uvádí …
Dvořák (2015, s. 16) tvrdí …
Podle Dvořáka (2015, s. 16) je …

Parafráze

Podle Dvořáka (2015, s. 16) lze … dělit na …
Jak uvádí Dvořák (2015, s. 16) …
Touto částí problematiky se také zabývají Dvořák (2014, s. 97) a Činčera (2014).
Z dotazníkových šetření vyplynulo …. (Dvořák 2014, s. 47-58).
Stejné výsledky výzkumů zmiňují i ostatní autoři (Dvořák 2014; Činčera 2014; Šiška 2015).

Parafráze oddělená odstavcem

Z dalších dotazníkových šetření vyplynulo …. . (Dvořák 2014, s. 47-58)