Abhijit Vinayak Banerjee

Abhijit V. Banerjee se narodil 21.února 1961 v Bombaji. Jeho otec byl vedoucím ekonomické katedry na Presidency College v Kalkatě, matka je profesorkou ekonomie v Centre for Studies in Social Science v Kalkatě. Po středoškolských studiích na prestižní South Point High School v Kalkatě byl Abhijit Banerjee přijat na Presidency College, kde roku 1981 získal bakalářský titul z ekonomie a v roce 1983 obhájil magisterský titul z ekonomie na Jawaharlal Nehru University v Dilí. Během studentských protestů byl zatčen a uvězněn, ale nakonec propuštěn na kauci. V roce 1988 obhájil disertační práci na téma Essays in Information Economics a získal titul Ph.D. v oboru ekonomie na Massachusetts Institute of Technology.

Tento indicko-americký ekonom přednášel na Harvard University a Princeton University, v současné době je profesorem ekonomie na Massachusetts Institute of Technology. Je také spoluzakladatelem Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (spolu s Esther Duflo) a členem the Consortium onFinancial Systems and Poverty (CFSP). Byl prezidentem Bureau for the Research in the Economic Analysis of Development, výzkumným spolupracovníkem National Bureau of Economic Research, výzkumným pracovníkem v Centre for Economic Policy Research, mezinárodním výzkumným pracovníkem Kiel Institute, spolupracovníkem na American Academy of Arts and Sciences.  Působí také v akademické poradní radě Plaksha University, připravované univerzitě vědy a techniky v Indii. V říjnu 2019 byla v Indii vydána jeho kniha s názvem Good Economics for Hard Times, kterou napsal společně s Esther Duflo.

Ve své práci se Abhijit Banerjee spolu s kolegy zaměřuje na ekonomiku rozvoje. Za důležitou metodologii objevování příčinných vztahů v ekonomii považují experimenty v terénu, což potvrzují i výsledky jejich dlouhodobého výzkumu. Nový přístup, jak získat spolehlivé odpovědi ohledně nejlepších způsobů boje se světovou chudobou ve stručnosti spočívá v dělení na menší, lépe zvladatelné problémy. Laureáti ukázali, že tyto dílčí problémy se nejlépe řeší na základě pečlivě navržených experimentů mezi lidmi, kterých se daný problém nejvíce dotýká. Účinnost jejich přístupu prokázaly například výsledky experimentů v západní části Keni nebo v Indii, zaměřených na co nejúčinnější zlepšení výsledků vzdělávání nebo zdraví dětí.

Za svoji práci získal A. Banerjee řadu ocenění, například v roce 2004 byl zvolen členem American Academy of Arts and Sciences, je také držitelem Infosys Prize 2009 v kategorii společenských věd /ekonomie. V roce 2012 získal společně se spoluautorkou Esther Duflo čestné uznání Gerald Loeb Award Honorable Mention for Business Book za knihu Poor Economics. V roce 2014 mu Kiel Institute for the World Economy udělil Bernhard-Harms-Prize.

V roce 2019 byl společně se svou ženou Esther Duflo a Michaelem Kremerem oceněn Nobelovou cenou za ekonomii „za jejich experimentální přístup ke zmírnění světové chudoby“.

A. Banerjee je podruhé ženatý, syn z prvního manželství Kabir Banerjee (narozen 1991), zemřel při nehodě v roce 2016. V roce 2015 se Banerjee oženil se svou spolupracovnicí, profesorkou na MIT Esther Duflo, se kterou mají dvě děti.

Zobrazit publikace v katalogu
Abhijit Vinayak Banerjee