Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii (NC), je udílená od roku 1969. Cenu zavedla Švédská říšská banka u příležitosti 300. výročí svého vzniku. Přestože nebyla zmíněna v závěti Alfreda Nobela a nejedná se tedy fakticky o Nobelovu cenu, je tak běžně označována. Rozhoduje o ní, podobně jako při Nobelově ceně za chemii a fyziku, Švédská královská akademie věd a uděluje se společně s ostatními cenami v oblasti věd.

Publikace nositelů Nobelovy ceny ve fondu CIKS jsou jako samostatná sbírka dostupné ve volném výběru zpravidla k prezenčnímu studiu v zadní části studovny na Žižkově (označené štítkem na hřbetu knihy NOB, rok udělení ceny, první tři písmena příjmení).

V následujícím seznamu naleznete informace o nositelích Nobelovy ceny, výběrovou bibliografii a přehled jejich publikací ve fondu CIKS:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969