Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek se narodil 8. května 1899 ve Vídni jako syn Dr. Augusta von Hayeka, profesora botaniky na vídeňské universitě. Zemřel v německém Freiburgu 23. března 1992 ve věku 93 let.

F. Hayek studoval ve Vídni na gymnáziu a poté na universitě, kde získal v roce 1921 doktorát práv a v roce 1923 doktorát společenských věd. Ekonomii se učil u Friedricha von Wiesera a Ludwiga von Misese. Jeho myšlení v mládí formovaly i další velké proudy vídeňského intelektuálního života, mezi nimi zejména kritičtí lingvisté, jimž dominoval jeho slavný bratranec Ludwig Wittgenstein. V letech 1923 – 1924 postgraduálně studoval na universitě v New Yorku. V letech 1927 – 1931 se stal prvním ředitelem Rakouského ústavu pro výzkum konjunktury, kde tehdy pracovali též Gottfried von Haberler, Fritz Machlup a Oskar Morgenstern.

První velký dojem na ekonomickou obec udělal F. Hayek svou peněžní teorií cyklu. Začal přednášet na vídeňské universitě, kde se v roce 1929 habilitoval. V roce 1931 úspěšně přednášel na London School of Economics, kde dostal katedru a titul doktora ekonomických věd.

V dubnu 1947 založil Společnost Mont Pélerin, jejímž čestným předsedou byl až do své smrti. Posláním této společnosti je rozvíjet a obhajovat principy liberálního společenského řádu. Zakládajícími členy této společnosti byli mj. i tři další pozdější laureáti Nobelovy ceny za ekonomii M. Friedman, G. J. Stigler a M. Allais.

V letech 1950 – 62 působil F. Hayek na universitě v Chicagu jako profesor společenských a morálních věd. Poté se vrátil do Evropy a stal se profesorem ekonomické politiky na universitě ve Freiburgu. V závěru své akademické dráhy působil na universitě v Salzburku.

F. Hayek se věnoval studiu procesů, jimiž se z jednání svobodných lidí spontánně utváří společenský řád. Ústřední myšlenkou liberalismu v jeho výkladu je, že prosazením univerzálních pravidel správného chování, ochranou uznatelné soukromé oblasti jednotlivců se bude sám utvářet spontánní řád lidských činností o mnohem větší složitosti, než jaký by mohl být vytvořen uvědomělým organizováním. Tržní řád tak nespočívá na společných účelech, nýbrž na reciprocitě, to jest na smiřování různých účelů ke vzájemnému prospěchu účastníků.

Hayek dále poukazoval na to, že existuje mnoho potřebných služeb, které z různých důvodů nemusejí spontánní síly trhu produkovat nebo produkovat přiměřeně, a že je z tohoto důvodu žádoucí dát vládě k dispozici jasně vymezený objem zdrojů, se kterými může občanům takovéto služby poskytovat. To však vyžaduje ostré odlišení donucovacích pravomocí vlády od poskytování služeb, pro které může vláda použít pouze zdroje svěřené jí k dispozici k tomuto účelu, kde nemá žádnou donucovací moc nebo monopol, avšak při využívání těchto zdrojů rozsáhlou volnost má.

Záměrem hospodářské politiky liberální společnosti, jak ji navrhoval F. Hayek, nemůže nikdy být zajišťování určitých výsledků určitým lidem nebo skupinám lidí. Optimální hospodářská politika by, podle F. Hayeka, měla směřovat ke zvětšování nadějí každého náhodně vybraného člena společnosti na vyšší důchod.

Liberální principy spravedlnosti a politické ekonomie vyložil F. Hayek nově ve své trilogii „Právo, zákonodárství a svoboda“, napsané v Salzburku v závěru jeho kariéry.

Knihy

HAYEK, F. A. Geldtheorie und Konjunkturtheorie. Hölder-Pichler-Tempsky a. g., 1929. English edition 1933. Japanese edition 1935. Spanish edition 1936.

HAYEK, F. A. Prices and Production. Second edition G. Routledge & Sons, 1935, Austrian edition 1931. Japanese edition 1934.

HAYEK, F. A. Monetary Nationalism and International Stability. Longmans, Green and Company, 1937,  American edition 1974.

HAYEK, F. A. Profits, Interest and Investment. G. Routedge and Sons, Ltd, 1939.

HAYEK, F. A. The Pure Theory of Capital. Macmillan and Company, Ltd., 1941, Spanish edition 1946. Japanese edition 1952.

HAYEK, F. A. The Road to Serfdom. London and Chicago, 1944, 250. Austrian edition 1944) Swedish edition 1944. French edition 1945. German edition 1945. Danish edition 1946. Portugese edition 1946. Spanish edition 1946. Netherlandish edition 1948. Norwegian edition 1949. Japanese edition 1954. Chinese edition 1956.

HAYEK, F. A. Individualism and Economic Order. Routledge & Kegan Paul, 1952, German edition 1952.

HAYEK, F. A. John Stuart Mill and Harriet Taylor. University of Chicago Press, 1951..

HAYEK, F. A. The Counter-Revolution of Science. Glencoe Ill., 1952. German edition 1959. French excerpts 1953.

HAYEK, F. A. The Sensory Order. London and Chicago, 1952.

HAYEK, F. A. The Political Ideal of the Rule of Law. Cairo: National Bank of Egypt, 1955.

HAYEK, F. A. The Constitution of Liberty. Routledge & Kegan Paul, 1960.

HAYEK, F. A. Studies in Philosophy, Politics and Economics. University of Chicago Press, 1967.

HAYEK, F. A. Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze, Mohr, 1969.

HAYEK, F. A. Law, Legislation, and Liberty. Vol. 1, Rules and Order, University of Chicago Press, 1973.

Brožury

HAYEK, F. A. Das Mieterschutzproblem. Nationalökonomische Betrachtungen, Vienna, 1928.

HAYEK, F. A. Freedom and the Economic System, Chicago, 1939.

HAYEK, F. A. The Case of the Tyrol, London, 1944.

HAYEK, F. A. Reports on the Changes in the Cost of Living in Gibraltar 1939-1944 and on Wages and Salaries, Gibraltar, 1945.

HAYEK, F. A. Individualism? True and False, Dublin, 1946.

HAYEK, F. A. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, Freiburg, 1963.

HAYEK, F. A. Was der Goldwährung geschehen ist. Ein Bericht aus dem Jahre 1932 mit zwei Ergänzungen. (Walter Eucken Institut: Vorträge und Aufsätze, 12), Tübingen, 1965.

HAYEK, F. A. The Confusion of Language in Political Thought, With Some Suggestions for Remedying It (Institute of Economic Affairs, Occasional Paper 20), London, 1968.

HAYEK, F. A. Der Wettbewerb.Als Entdeckungsverfahren, Kiel, 1968.

HAYEK, F. A. Economic Freedom and Representative Government. Fourth Wincott memorial lecture delivered at the Royal Society of Arts, 31 Oct. 1973. London, 1973.

Články

HAYEK, F. A. Das Stabilisierungsproblem in Goldwährungsländern. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, N.S. 4, 1924.

HAYEK, F. A. Die Währungspolitik der Vereinigten Staaten seit der Űberwindung der Krise von 1920. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, N.S. 5, 1925.

HAYEK, F. A. Bemerkungen zum Zurechnungsproblem. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 124, 1926.

HAYEK, F. A., WIESER, F. F. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 125, 1926.

HAYEK, F. A. Zur Problemstellung der Zinstheorie. Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, 58, 1927.

HAYEK, F. A. Das intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die Bewegungen des Geldwertes. Weltwirtschaftliches Archiv, 28, 1928.

HAYEK, F. A. Einige Bemerkungen über das Verhältnis der Geldtheorie zur Konjunkturtheorie. Schriften des Vereins für Socialpolitik, 173/2, 1928.

HAYEK, F. A. Theorie der Preistaxen. (in Hungarian; reprint in German), Häzgasdasagi Enciclopedia, Budapest, 1929.

HAYEK, F. A. Gibt es einen Widersinn des Sparens?. Zeitschrift für Nationalökonomie, 1, 1929 – English: The paradox of saving, Economica, 11, 1931.

HAYEK, F. A. Reflections on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes. Economica, 11, 1931 and 12, 1932.

HAYEK, F. A. The Pure Theory of Money: A Rejoinder to Mr. Keynes. Economica, 11, 1931.

HAYEK, F. A. Money and Capital: A Reply to Mr. Sraffa. Economic Journal, 42, 1932.

HAYEK, F. A. Kapitalaufzehrung. Weltwirtschaftliches Archiv, 36, 1932.

HAYEK, F. A. A Note on the Development of the Doctrine of ‚Forced Saving‘. Quarterly Journal of Economics, 47, 1932.

HAYEK, F. A. Hermann Heinrich Gossen. Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. VI, New York, 1932.

HAYEK, F. A. Henry D. Macleod. Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. X, New York, 1935.

HAYEK, F. A. George W. Norman. Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. XI, New York, 1933.

HAYEK, F. A. Eugen von Philippovich. Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. XII, New York, 1934.

HAYEK, F. A. Saving, Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. XIII, New York, 1934.

HAYEK, F. A. The Trend of Economic Thinking. Economica, 13, 1933.

HAYEK, F. A. Contribution to: Der Stand und die nächste Zukunft der Konjunkturforschung. Festchrift für Arthur Spiethoff, Munich, 1933.

HAYEK, F. A. Űber „Neutrales Geld“. Zeitschrift für Nationalökonomie, 4, 1933.

HAYEK, F. A. Capital and Industrial Fluctuations. Econometrica, 2, 1934.

HAYEK, F. A. On the Relationship between Investment and Output. Economic Journal, 44, 1934.

HAYEK, F. A. Carl Menger. Economica, N.S., 1934.

HAYEK, F. A. Preiserwartungen, Monetäre Störungen und Fehlinvestitionen. Nationalökonomisk Tidskrift, 73, 1935.

HAYEK, F. A. The Maintenance of Capital. Economica, N.S. 2, 1935.

HAYEK, F. A. Spor miedzy szkola „Currency“ i szkola „Banking“. Ekonomista, Warsaw, 55, 1935.

HAYEK, F. A. Edwin Cannan (obituary). Zeitschrift für Nationalökonomie, 6, 1935.

HAYEK, F. A. Technischer Fortschritt und Űberkapazität. Ősterreichische Zeitschrift für Bankwesen, 1, 1936.

HAYEK, F. A. The Mythology of Capital. Quarterly Journal of Economics, 50, 1936.

HAYEK, F. A. Utility Analysis and Interest. Economic Journal, 46, 1936.

HAYEK, F. A. La situation monetaire internationale. Bulletin Periodique de la Societé Belge ďEtudes et ďExpansion, 1936.

HAYEK, F. A. Economics and Knowledge. Economica, N.S. 4, 1937.

HAYEK, F. A. Einleitung zu einer Kapitaltheorie. Zeitschrift für Nationalökonomie, 8, 1937.

HAYEK, F. A. Das Goldproblem. Ősterreichische Zeitschrift für Bankwesen, 2, 1937.

HAYEK, F. A. Investment that Raises the Demand for Capital. Review of Economic Statistics, 19, 1937.

HAYEK, F. A. Economic Conditions of Inter-State Federation. New Commonwealth Quarterly (London), 5, 1939.

HAYEK, F. A. Pricing versus Rationing. The Banker, London, 51, 1939.

HAYEK, F. A. The Economy of Capital. The Banker, London, 52, 1939.

HAYEK, F. A. Socialist Calculation: The Competitive „Solution“. Economica, N.S. 7, 1940.

HAYEK, F. A. The Counter-Revolution of Science. pts. I-III, Economica, N.S. 8, 1941.

HAYEK, F. A. Maintaining Capital Intact: A Reply to Professor Pigou. Economica, N.S. 8, 1941.

HAYEK, F. A. Planning, Science and Freedom. Nature, 148, 1941.

HAYEK, F. A. The Ricardo Effect. Economica, N.S. 9, 1942.

HAYEK, F. A., Scientism and the Study of Society. part I: Economica, N.S. 9, 1942, part II: ibid. 10, 1943, part III: ibid. II, 1944.

HAYEK, F. A. A Comment on an Article by Mr. Kaldor: Professor Hayek and the Concertina Effect. Economica, N.S. 9, 1942.

HAYEK, F. A. A Commodity Reserve Currency. Economic Journal, 53, 1943.

HAYEK, F. A. The Facts of the Social Sciences. Ethics, 54, 1943.

HAYEK, F. A. The Geometrical Representation of Complementarity. Review of Economic Studies, 10, 1943.

HAYEK, F. A. Gospodarka planowa a idea planowania prawa. Economista Polski (London), 1943.

Edited: John Rae and John Stuart Mill: A Correspondence. Economica, N.S. 10, 1943.

HAYEK, F. A. The Economic Position of South Tyrol. In Justice for South Tyrol, London, 1943.

HAYEK, F. A. Richard von Strigl (obituary). Economic Journal, 54, 1944.

HAYEK, F. A. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35, 1945.

HAYEK, F. A. Time-Preference and Productivity: A Reconsideration. Economica, N.S. 12, 1945.

Edited: Notes on N.W. Senior’s Political Economy by John Stuart Mill‘. Economica, N.S. 12, 1945.

HAYEK, F. A. Nationalities and States in Central Europe. Central European Trade Review (London), 3, 1945.

HAYEK, F. A. Fuld Beskaeftigelse. Nationalökonomisk Tidskrift, 84, 1946.

HAYEK, F. A. The London School of Economics 1895-1945. Economica, N.S. 13, 1946.

HAYEK, F. A. Probleme und Schwierigkeiten der englischen Wirtschaft. Schweizer Monatshefte, 27, 1947.

HAYEK, F. A. Le plein emploi. Economie Appliquée, 1, 1948.

HAYEK, F. A. Der Mensch in der Planwirtschaft. In Simon Moser (ed.), Weltbild und Menschenbild (Insbruck and Vienna, 1948).

HAYEK, F. A. Wesley Clair Mitchell 1874-1948 (obituary). Journal of the Royal Statistical Society, 111, 1948.

HAYEK, F. A. The Intellectuals and Socialism. The University of Chicago Law Review, 16, 1949.

HAYEK, F. A. Economics. Chambers’s Encyclopaedia, vol. IV, Oxford, 1950.

HAYEK, F. A. David Ricardo. Chambers’s Encyclopaedia, vol. XI, Oxford, 1950.

HAYEK, F. A. Full Employment, Planning and Inflation. Institute of Public Affairs Review, Melbourne, Australia, 4, 1950.

HAYEK, F. A. Capitalism and the Proletariat. Farmand, Oslo, Feb. 17 1951.

HAYEK, F. A. Comte and Hegel, Measure. Chicago, 2, 1951.

HAYEK, F. A. Comments on „The Economics and Politics of the Modern Corporation“. The University of Chicago Law School, Conference Series no. 8, Dec. 7 1951.

HAYEK, F. A. Die Űberlieferung der Ideale der Wirtschaftsfreiheit. Schweizer Monatshefte, 32, 1952.

HAYEK, F. A. Die Ungerechtigkeit der Steuerprogression. Schweizer Monatshefte, 32, 1952.

HAYEK, F. A. Entstehung und Verfall des Rechtsstaatsideales. In Wirtschaft ohne Wunder (Albert Hunold, ed., Volkswirtschaftliche Studien für das Schweizerische Institut für Auslandforschung), Zürich, 1953.

HAYEK, F. A. Marktwirtschaft und Wirtschaftspolitik. Ordo, 6, 1954.

HAYEK, F. A. Degrees of Explanation. The British Journal for the Philosophy of Science, 6, 1955.

HAYEK, F. A. Towards a Theory of Economic Growth. Discussion of Simon Kuznets‘ Paper, in: National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad, Columbia University Bicentennial Conference, New York, 1955.

HAYEK, F. A. Comments. In Congress for Cultural Freedom, ed., Science and Freedom, London, 1955. (Proceedings of the Hamburg Conference of the Congress for Cultural Freedom. Also in German).

HAYEK, F. A. Reconsideration of Progressive Taxation. In Mary Sennholz, ed., On Freedom and Free Enterprise. Essays in Honour of Ludwig von Mises, Princeton, 1956.

HAYEK, F. A. The Dilemma of Specialization. In Leonard D. White, ed., The State of the Social Sciences, Chicago, 1956.

HAYEK, F. A. Űber den „Sinn“ sozialer Institutionen. Schweizer Monatshefte, 36, 1956.

HAYEK, F. A. Was ist und was heist „sozial“?. In Albert Hunold, ed., Masse und Demokratie, Zürich, 1957.

HAYEK, F. A. Grundtatsachen des Fortschritts. Ordo, 9, 1957.

HAYEK, F. A. Inflation Resulting from the Downward Inflexibility of Wages. In Committee for Economic Development, ed., Problems of United States Economic Development, vol. I, New York, 1958.

HAYEK, F. A. La Libertad. La Economia Planificada Y El Derecho, Temas Contemporaneos, 3, 1958.

HAYEK, F. A. The Creative Powers of a Free Civilization. In F. Morley, ed., Essays in Individuality, Philadelphia, 1958.

HAYEK, F. A. Freedom, Reason, and Tradition. Ethics, 68, 1958.

HAYEK, F. A. Gleichheit, Wert und Verdienst. Ordo, 10, 1958.

HAYEK, F. A. Liberalismus (1) Politischer Liberalismus. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, vol. IV, Stuttgart-Tübingen-Göttingen, 1959.

HAYEK, F. A. Bernard Mandeville. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, vol. VII, Stuttgart-Tübingen-Göttingen, 1959.

HAYEK, F. A. Unions, Inflation and Profits. In Philip D. Bradley, ed., The Public Stake in Union Power, Charlottesville, Va., 1959.

HAYEK, F. A. Freiheit und Unabhängigkeit. Schweizer Monatshefte, 39, 1959.

HAYEK, F. A. Verantwortlichkeit und Freiheit. In Albert Hunold, ed., Erziehung zur Freiheit, Erlenbach-Zürich, 1959.

HAYEK, F. A. Marktwirtschaft und Strukturpolitik. Die Aussprache, 9, 1959.

HAYEK, F. A. An Röpke. In Wilhelm Röpke, Gegen die Brandung, Zürich, 1959.

HAYEK, F. A. The Free Market Economy: The Most Efficient Way of Solving Economic Problems. Human Events, 16, 1959.

HAYEK, F. A. The Social Environment. In B.H. Bagdikian, ed., Man’s Contracting World in an Expanding Universe, Providence, R.I., 1960.

HAYEK, F. A. The Corporation in a Democratic Society: In Whose Interest Ought It and Will It Be Run?. In M. Anshen and G.L. Bach, eds., Management and Corporations 1958, New York, 1960.

HAYEK, F. A. The Non Sequitur of the „Dependence Effect“. The Southern Economic Journal, 27, 1961.

HAYEK, F. A. Die Ursachen der ständigen Gefährdung der Freiheit. Ordo, 12, 1961.

HAYEK, F. A. The Moral Element in Free Enterprise. In National Association of Manufacturers, ed., The Spiritual and Moral Element in Free Enterprise, New York, 1962.

HAYEK, F. A. Rules, Perception and Intelligibility. Proceedings of the British Academy, 48, 1962.

HAYEK, F. A. Wiener Schule. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, vol. XII, Stuttgart-Tübingen-Göttingen, 1962.

HAYEK, F. A. Alte Wahrheiten und neue Irrtümer. In Das Sparwesen der Welt (Proceedings of the 7th International Conference of Savings Banks), Amsterdam, 1963.

HAYEK, F. A. Arten der Ordnung. Ordo, 14, 1963.

HAYEK, F. A. Recht, Gesetz und Wirtschaftsfreiheit. In Hundert Jahre Industrie und Handelskammer zu Dortmund 1863-1963, Dortmund, 1963.

HAYEK, F. A. Introduction to The Earlier Letters of John Stuart Mill. Collected Works of John Stuart Mill, vol. XII, Toronto and London, 1963.

HAYEK, F. A. The Legal and Political Philosophy of David Hume. Il Politico, 28, 1963.

HAYEK, F. A. The Theory of Complex Phenomena. In Mario Bunge, ed., The Critical Approach to Science and Philosophy. In Honor of Karl R. Popper, Glencoe, Ill., 1964.

HAYEK, F. A. Parts of „Commerce, History of“. Encyclopaedia Britannica, vol. VI, Chicago, 1964.

HAYEK, F. A. Die Anschauungen der Mehrheit und die zeitgenössische Demokratie. Ordo, 15/16, 1965.

HAYEK, F. A. Kinds of Rationalism. The Economic Studies Quarterly, Tokyo, 15, 1965.

HAYEK, F. A. Personal Recollections of Keynes and the „Keynesian Revolution“. The Oriental Economist, 34, 1966.

HAYEK, F. A. The Misconception of Human Rights as Positive Claims. Farmand, Anniversary Issue, 1966.

HAYEK, F. A. The Principles of a Liberal Social Order. Il Politico, 31, 1966. German reprint in Ordo, 18, 1967.

HAYEK, F. A. Dr. Bernard Mandeville. Proceedings of the British Academy, 52, 1966.

HAYEK, F. A. Ľetalon ďOr – Son Evolution. Revue ďEconomie Politique, 76, 1966.

HAYEK, F. A. Resultats de ľaction des hommes, mais non de leurs desseins. In Les Fondements Philosophiques des Systemes Economiques. Textes de Jacques Rueff et essais rediges en son honneur. Paris, 1967.

HAYEK, F. A. Remarks on Ernst Mach und das socialwissenschaftliche Denken in Wien. In Ernst Mach Institut, ed., Symposium aus Anlass des 50. Todestages von Ernst Mach, Freiburg B., 1967.

HAYEK, F. A. Rechtsordnung und Handelnsordnung. In Erich Streissler, ed., Zur Einheit der Rechts- und Staatswissenschaften, Karlsruhe, 1967.

HAYEK, F. A. The Constitution of a Liberal State. Il Politico, 32, 1967. German reprint in Ordo, 19, 1968.

HAYEK, F. A. Bruno Leoni, the Scholar. Il Politico, 33, 1968.

HAYEK, F. A. A Self-Generating Order for Society. In John Nef, ed., Towards World Community, The Hague, 1968.

HAYEK, F. A. Economic Thought, VI: Austrian School, International Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. IV, New York, 1968.

HAYEK, F. A. Carl Menger. International Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. X, New York, 1968.

HAYEK, F. A. Scientismus. In W. Bernsdorf, ed., Wörterbuch der Soziologie, 2nd ed., Stuttgart, 1969.

HAYEK, F. A. Three Elucidations of the „Ricardo-Effect“. Journal of Political Economy, 77, 1969.

HAYEK, F. A. The Primacy of the Abstract. In Arthur Koestler and J.R. Smythies, eds., Beyond Reductionism, London, 1969.

HAYEK, F. A. Il sistema concorrenziale come strumento di conscenza (The Competitive System as a Tool of Knowledge. With English summary), Ľindustria, Jan.-March 1970, 1, p. 34-50.

A tiger by the tail. A 40-years‘ running commentary on Keynesianism. Compiled and introduced by Sudha R. Shenoy. With a new essay by F. A. Hayek: „The Outlook for the 1970’s: Open or Repressed Inflation?“ Hobart Paperback, London: Institute of Economic Affairs, 1972, xi, p. 124.

HAYEK, F. A. Die Stellung von Mengers „Grundsätzen“ in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre‘. Zeitschrift für Nationalökonomie, 32, 1, 1972. English version in J.R. Hicks and W. Weber, Carl Menger and the Austrian School of Economics, Oxford, 1973.

Zobrazit publikace v katalogu
Friedrich August von Hayek