John Richard Hicks

Sir John Richard Hicks se narodil 8. dubna 1904 ve Warwicku v Anglii jako syn novináře. V roce 1935 se oženil s kolegyní z London School of Economics – Uršulou Webbovou. Zemřel v Blockley 20. května 1989 ve věku 85 let.

J. Hicks nejprve studoval matematiku v Clifton College (1917 – 22) a v Balliol College v Oxfordu (1922 – 26). Matematická příprava mu pak pomohla při ekonomických výzkumech. Od roku 1923 se zajímal též o filozofii, politiku a ekonomii a přijal místo prozatímního lektora na London School of Economics. Výzkumnou práci zahájil deskriptivními studiemi v oblasti ekonomiky práce. Později přešel k otázkám ekonomické analýzy. Na akademické půdě diskutoval s R. Allenem, F. von Hayekem, N. Kaldorem, A. Lernerem i s U. Webbovou.

Od roku 1935 působil v Cambridge, kde začal psát svoji nejvlivnější knihu „Hodnota a kapitál“. V letech 1938 – 46 byl profesorem v Manchesteru. Tam se začal zabývat ekonomií blahobytu s aplikací na národní účetnictví. V roce 1946 se vrátil do Oxfordu, kde systematicky pracoval až do roku 1971. Potom přesídlil s manželkou na venkov s tím, že v 70. letech ještě v Oxfordu příležitostně učil.

J. Hicks působil rovněž v řadě vědeckých spolků a institucí, byl čestným doktorem několika universit.

Hicks pracoval především na základním ekonomickém výzkumu, na otázkách teorie všeobecné rovnováhy, teorie blahobytu, cenové teorie, peněžní teorie i teorie průmyslového cyklu. Občas zabrousil do aplikovaného výzkumu, zejména v souvislosti s problémy rozvojových zemí. Odmítal se však vyslovovat k aktuálním otázkám národního hospodářství, protože se necítil dostatečně informován o všech podstatných okolnostech.

Hicksova teorie ceny je vrcholem ordinalistického přístupu. Podle J. Hickse stačí předpoklad, že spotřebitel něco maximalizuje (maximální užitek) k tomu, abychom mohli vyvodit mnoho závěrů o chování spotřebitele. Funkce užitečnosti má pouze umožnit uspořádání statků dostupných spotřebiteli podle jeho preferencí. Za předpokladu, že tato funkce má jedno maximum a je dvakrát diferencovatelná, lze odvodit reakci spotřebitele na změny cen a jeho chování vzhledem k substitučním a komplementárním statkům.

Z Hicksovy analýzy všeobecné rovnováhy vstoupilo do učebnic rozdělení ekonomiky na trh zboží a na trh peněz a jejich znázornění pomocí křivek IS a LM.

V oblasti teorie peněz Hicks nepovažoval peníze za statek zcela odlišný od ostatních statků. Jsou pouze jedním ze statků, lišících se výnosem, rizikem a stupněm likvidity. Ve světě stabilních cen představují peníze statek bezrizikový, perfektně likvidní, ale s nulovou mírou zisku. Podle Hickse tedy správný přístup k analýze poptávky po penězích nespočívá ve volbě mezi držbou peněz a ostatními statky, ale v analýze skladby portfolia držitele, která odpovídá požadavkům na likviditu, míru rizika a výnosnost.

Významný je i Hicksův příspěvek do diskuse o vztahu mezi cenovou flexibilitou a zaměstnaností. Doplnil Keynesův přístup, když upozornil na roli nominální nabídky peněz a na význam očekávání ekonomických subjektů.

Velký pokrok vnesl J. Hicks též do metodologie ekonomických věd. Upřesnil metody ekonomické analýzy: statiku, komparativní statiku a dynamiku.

Sir John Richard Hicks patří do elitní skupinky ekonomů, jejichž díla se již brzy po vydání stala standardní součástí ekonomických učebnic.

Knihy

HICKS, J. R. Value and Capital: An Inguiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory. English Language Book Society, 1946.

HICKS, J. R. A contribution to the theory of the trade cycle. Oxford: Clarendon Press, 1950.

HICKS, J. R. The social framework: An introduction to economics. Oxford: Clarendon Press 1942.

HICKS, J. R., HART, A. G., FORD, J. W. The social framework of the American economy: an introduction to economics. Oxford University Press, 1955.

HICKS, J. R. A revision of demand theory. Oxford: Clarendon Press, 1956.

HICKS, J. R. The future of the rate of interest. Manchester Statistical Society, 1958.

HICKS, J. R. Essays in world economics. Oxford: Clarendon Press, 1959.

HICKS, J. R. Comprehensive chemistry. Cleaver-Hume in association with Macmillan, 1963.

HICKS, J. R. The theory of wages. Macmillan, 1963.

HICKS, J. R. Capital and growth. Oxford University Press, 1965.

HICKS, J. R. After the boom: thoughts on the 1966 economic crisis. London: Institute of Economic Affairs, 1966.

HICKS, J. R. Critical essays in monetary theory. Oxford: Clarendon Press, 1967.

Value, capital and growth; papers in honour of Sir John Hicks. Edited by J. N. Wolfe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968.

HICKS, J. R. A Theory of Economic History. London: Oxford University Press, 1969.

HICKS, J. R. Capital and time: a neo-Austrian theory. Oxford: Clarendon Press, 1973.

HICKS, J. R. The crisis in Keynesian economics. Oxford: Blackwell, 1974.

HICKS, J. R. Crisis „75 – ?“. London: Institute of Economic Affairs, 1975.

HICKS, J. R. Probation and sentencing. Thornton Heath: National Association of Probation Officers, Committee on the Role and Structure of the Probation Service, 1976.

HICKS, J. R. Economic perspectives: further essays on money and growth. Oxford: Clarendon Press, 1977.

HICKS, J. R. Causality in economics. Basic Books, 1979.

HICKS, J. R. Collected essays on economic theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.

HICKS, J. R. Wealth and welfare. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981.

HICKS, J. R. Money, interest and wages. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

HICKS, J. R. Classics and moderns. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.

HICKS, J. R. The economics of John Hicks. Oxford, England; B. Blackwell, 1984.

HICKS, J. R., MUKHERJEE, M., GHOSH, S. K. The framework of the Indian economy: an introduction to economics. Delhi; Oxford: Oxford University Press, 1984.

HICKS, J. R. Methods of dynamic economics. Oxford University Press, 1985.

HICKS, J. R. Towards a more general theory; Managing without money? Nankang, Taipei, Taiwan, Republic of China: Institute of Economics, Academia Sinica, 1986.

HICKS, J. R. Stoimost i kapital. Moskva: Progress, 1988.

HICKS, J. R. A market theory of money. Oxford: Clarendon Press; 1989.

Zobrazit publikace v katalogu
John Richard Hicks