David Edward Card

David Edward Card se  narodil roku 1956 v rodině farmářů v Guelphu v Ontariu. V roce 1978 získal titul bakaláře na Queen’s University v Kingstonu a o pět let později obhájil na Princeton University Ph.D. v oboru ekonomie.

Po studiu pracoval 2 roky jako odborný asistent na University of Chicago Graduate School of Business, poté od roku 1983 na Princeton University, odkud v roce 1997 přešel na své současné pracoviště na University of California v Berkeley. Zároveň působil jako hostující profesor na Columbia University (1990-1991), Princeton University (2000-2001) a Harvard University (2008).

Ve svém profesním životě se David Card věnuje především studiu ekonomie práce, která se snaží pochopit vztah mezi prací a mzdou. Mezi jeho výzkumné zájmy patří imigrace, mzdy, vzdělávání a genderové a rasové rozdíly na trhu práce. Patří k hlavním průkopníkům ve využívání přirozených experimentů, kde jednotlivé proměnné nejsou pod kontrolou vědců, kteří nemohou náhodně přiřadit osoby do kontrolní a experimentální skupiny, ani nemohou ovlivnit velikost skupin.  Card pomocí přirozených experimentů analyzoval dopady minimální mzdy, imigrace a vzdělání na pracovní trh. Povedlo se mu takto například prokázat, že přistěhovalecká vlna nemusí mít zásadní dopad na pracovní trh, nebo že zvýšení minimální mzdy nutně nevede ke snížení počtu pracovních míst.

David Card pracoval jako spoluredaktor American Economic Review (2002-2005), spoluredaktor časopisu Econometrica (1993-1997) a přidružený redaktor Journal of Labor Economics (1988-1992) a je působí v redakční radě Journal of Population Economics, Applied Economics a Quarterly Journal of Economics. Je členem American Academy of Arts and Sciences, American Academy of Political and Social Science, Econometric Society a Society of Labor Economics.

Za svůj výzkum byl David Card oceněn například cenou pro ekonoma do 40 let věku s nejvýznamnějším příspěvkem k ekonomickému myšlení a poznání American Economic Association’s John Bates Clark Prize (1995), BBVA Frontiers of Knowledge Prize (2015), získal také Frisch Medal udělovanou Econometric Society (2007).

Za svůj empirický přínos ekonomii práce byl David Card v roce 2021 spolu s Američanem Joshua Angristem a americkým expertem nizozemského původu Guido Imbensem oceněn Cenou Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelovou cenou za ekonomii. Jak uvedla švédská Královská akademie věd „Trojice laureátů nám poskytla nový pohled na pracovní trh a ukázala, jaké závěry týkající se příčiny a následků mohou být odvozeny z přírodních experimentů. Tento přístup se rozšířil i do dalších oblastí a znamenal revoluci v empirickém výzkumu“.

Zobrazit publikace v katalogu
David Edward Card